Viedokļi, publikācijas, intervijas

KĀPĒC BALSOT PAR 5.SARAKSTU

Viedokļi, publikācijas, intervijas

NA, LRA un LZS apvienotā partiju saraksta atbildes uz Latvijas Sabiedrisko mediju (LSM.lv) un domnīcas “Providus” jautājumiem platformai „Novadu šķirotava”. Neīsinātā versija.

1. Viena vai divas svarīgākās problēmas, kuras jūsu pašvaldībai jāatrisina līdz nākamajām vēlēšanām:

a) Jaunas skolas jautājums – aptuveni 1000 novada jaunieši mācās citu pašvaldību izglītības iestādēs (tas Salaspils novadam ik gadu izmaksā vairāk kā 1,5 miljonus eiro!), un abās esošajās Salaspils skolās jau šobrīd mācās vairāk skolēnu nekā ir to maksimālā ietilpība. Tas bija paredzams, par to runājām jau pirms 2017.gada pašvaldību vēlēšanām un visus šos 4 gadus, bet esošā domes vara to vienkārši ignorēja. Ar katru gadu šo problēmu izjutīsim arvien sāpīgāk. Iedzīvotāju skaita pieauguma prognozes, Rail Baltica dzelzceļa projekta attīstības plāni un jaunu ģimeņu vēlme būvēt mājas gan Salaspils novada teritorijā, gan Dārziņu teritorijā liecina, ka jau vakar bija jāuzsāk jaunas skolas būvniecība vai, piemēram, bijušā LU Bioloģijas institūta ēkas pielāgošana;

b) Dzelzceļa šķērsojuma jautājums – saskaņā ar valsts sabiedriskā transporta attīstības koncepciju un jauno elektrovilcienu iepirkumu, 2023.gadā tiek solīts, ka pasažieru vilcieni kursēs ar intervālu 15-20 minūtes. Jau tagad, kad vilcieni kursē aptuveni vienreiz 40-60 minūtēs, pie pārbrauktuves veidojas pamatīgas rindas. Intensitātei pieaugot, problēma būs vēl jūtamāka. Arī mēs domājam par labu pilsētvides dizainu jeb dzīvīgu, drošu un patīkamu sabiedrisko vietu veidošanu, bet – tam nepieciešama arī rūpīga pieeja, kas līdzsvaro iespējamos konfliktus starp dažādiem mērķiem. Ātra dzelzceļa šķērsošana ir vitāli nepieciešama glābšanas (ugunsdzēsēji, ātrā palīdzība, policija) un avārijas dienestu reaģēšanas laikam. To nedrīkstam ignorēt! Kaut līdz nākamjām vēlēšanām gan uzprojektēt, gan uzcelt divu līmeņu dzelzceļa šķērsojumu  nepaspēsim („paldies” 12 gadus pie varas esošajiem), šim jautājumam kā svarīgākajam ir jābūt dienas kārtībā, un mums pēc iespējas ātrāk ir jāspēj vienoties par konkrētu šīs problēmas risinājumu, un jāuzsāk darbi.

2. Jūsu pašvaldības ambīcijai 20-30 gadu laikā ir jābūt:

Salaspilis novadam ir jākļūst par ekonomiski attīstītiem un aktīviem Rīgas vārtiem, nevis par Rīgas pievārti. Mums ir jādubulto to cilvēku skaits, kuri strādā tepat Salaspilī – no aptuveni 22% novada iedzīvotāju šobrīd, līdz aptuveni 40% pārskatāmā nākotnē. Mums ir jāpanāk, ka ikvienam Salaspils novada iedzīvotājam 5-15 minūšu attālumā ir gan pieejams lauku miers, dabas takas un mazpilsētas omulība, gan lielas pilsētas iespējas, kas ļauj vairot labklājību. Finansiāli mums jāstāv stabili uz abām kājām. Ir jāatgriežas bagāto un veiksmīgo pašvaldību pulkā, kas sniedz finansiālu palīdzību citiem, nevis saņem dotācijas no kaimiņu novadiem.

3. Lai pēc 4 gadiem par sarakstu būtu vērts balsot vēlreiz, četros gados ir jāizdara:

a) Jāsamazina birokrātiskais slogs, lai veicinātu ekonomisko aktivitāti, iedzīvotāju iniciatīvas un stiprinātu novada konkurētspēju;

b) Jāizveido vietas (telpas), kur aktīviem cilvēkiem tikties un strādāt. Arī sportot, muzicēt, izglītoties, lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku; 

c) Jāatrisina problēmas ar skolu un bērnudārzu iespējām uzņemt visus Salaspils novada bērnu un jauniešus;

d) Jānodrošina pienācīgs finansiāls atbalsts iedzīvotāju iniciatīvu realizēšanai un jāatjauno Salaspils kultūras dzīve;

e) Jāatrod risinājumi dzelzceļa šķērsojumam un ērtai, drošai iebraukšanai Salaspilī no Rīgas-Daugavpils šosejas un izbraukšanai no Salaspils uz to;

f) Jāvelta pienācīga uzmanība jaunizveidoto ciemu transporta infrastruktūras sakārtošanai.  

g) Jānodrošina laba, produktīva sadarbība ar kaimiņu pašvaldībām, un jāizveido ar Rīgu un Ogri savienots veloceliņš; 

h) Jāuzsāk sociālās aprūpes pakalpojuma projekta attīstīšanu Saulkalnes teritorijā;

i) Jānodrošina, ka novada teritorijā ir vismaz viena ugunsdzēsēju brigāde. 

4. Pašvaldībā ir nepieciešams saraksts, kurš, salīdzinot ar konkurentiem, ir spēcīgāks šādās jomās:

a) Spējīgs sadaraboties, neskatoties uz viedokļu atšķirībām, un tendēts izvērtēt dažādas alternatīvas, atbalstot efektīvāko risinājumu (arī gadījumā, ja to piedāvā opozīcijas pārstāvji);

b) Orientēts uz saimniecisku un uz novada attīstību vērstu jautājumu risināšanā. Orientēts uz konkrētu rezultātu sasniegšanu, nevis abstraktu procesu;

c) Ar labi sabalansētu vēlmi enerģiski rīkoties un pieredzi dažādās jomās – sarakstā ir cilvēki ar stratēģisku redzējumu, ar spēju ātri saprast un orientēties lielā informācijas un datu apjomā, ar pieredzi uzņēmējdarbībā un finanšu plānošanā, juridiskajos jautājumos, būvniecības projektu vadīšanā, izglītības, kultūras un sporta jomās, valsts un pašvaldību darbā. 

5. Sliktākā ideja no tām, kuras piedāvā jūsu pašvaldībā startējošie saraksti, ir:

Ledushalles būvniecība. Šobrīd tā ir tikai dārga iegriba un dažu politiķu neapdomīgs solījums Salaspils iedzīvotājiem. Nav pamatota iemesla to darīt, jo tuvējā apkārtnē (Ogrē un Rumbulā) jau ir divas halles, kuras interesenti var izmantot. Salaspilī ir daudz akūtākas problēmas, kas ar steigu ir jārisina. 

Kontekstā ar Nometņu ielas dīķu zonas labiekārtošanu, vietā, kur bija plānots būvēt ledushalli, mūsuprāt, ir jābūvē multifunkcionāls centrs ar telpām mēģinājumiem un pasākumiem, izglītojošām aktivitātēm, hobiju apgūšanai un tehniskai jaunradei, ar koplietošanas biroja telpām un aktivitāšu zonu mazākiem bērniem.

6. Sliktākais, kas var notikt ar pašvaldību, ko nedrīkstam pieļaut:

a) Nedrīkstam pieļaut, ka pašvaldība nespēj nodrošināt tai ar likumu noteiktās funkcijas, un ka mums ir jāsāk šķirot bērni, kuri drīkstēs apmeklēt izglītības iestādes novadā un kuriem pret savu gribu būs jādodas mācīties uz citām pašvaldībām;

b) Nedrīkstam pieļaut, ka iedzīvotājiem un jo īpaši glābšanas dienestiem, lai nokļūtu no vienas Salaspils novada daļas uz otru, šķērsojot dzelzceļu, ir jāpatērē vairāk laika nekā nokļūšanai uz Rīgu vai Ogri. 

7. Ja visus saraksta solījumus nevar izpildīt pašvaldības esošā budžeta ietvaros, papildu finansējums vispirms ir jāmeklē šādos avotos:

a) Pārskatot pašvaldības izdevumus;

b) Meklējot iespējas sadarboties ar kaimiņu novadiem un uzņēmējiem (privātā partnerība)

c) Piesaistot Eiropas savienības fondu līdzekļus

8. Kuru svarīgu problēmu jūsu pašvaldība var atrisināt tikai tad, ja tai ir laba sadarbība ar valdību?

Ar mobilitāti un sabiedrisko transportu saistītās problēmas. 

9. Kuru svarīgu problēmu jūsu pašvaldība var atrisināt tikai tad, ja tai ir laba sadarbība ar citām pašvaldībām?

Nebūtu korekti teikt, ka „tikai”, bet – efektīvāk sadarbojoties ar citām pašvaldībām. 

a) Tā noteikti ir transporta infrastruktūras sakārtošana. Sabiedriskais transports, kas kursē no Rīgas līdz Salaspilij. Veloceliņi, kas savieno Salaspili ar Rīgu un Ikšķili;

b) Izglītības jautājumui – jaunu skolu un pirmsskolas iestāžu plānošanu pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai, kā arī olimpiāžu, sacensību un dažādu konkursu organizēšana.

10. Kas ir nozīmīgākā pārvaldes problēma jūsu pašvaldībā?

Salaspils novada pārvaldei šobrīd ir raksturīgs izteikti autoritārs vadības stils, bet vienlaikus grūti atcerēties kaut vienu gadījumu, kad kāds un par kaut ko būtu uzņēmies personīgu atbildību. Ir nepārprotama vēlme slēpt problēmas līdz pēdējam brīdim, nerunāt par tām, noklusēt.

11. Kas jādara, lai padarītu jūsu pašvaldības darbu atklātāku?

Ir nepieciešama vien politiskā griba. Šī brīža Salaspils novada domes vadībai tās nav. Pat novada domes deputātiem pēc oficiāla informācijas pieprasījuma iesniegšanas nav pieejama pilnīga un uzticama, nevis selektīvi atlasīta  informācija. Ja tiek prasīti dati, bieži vien tiek saņemtas tikai birokrātiskas atrunas, nevis konkrēti skaitļi. 

12. Kādām pēc vēlēšanām jābūt iedzīvotāju iespējām ietekmēt pašvaldības pieņemtos lēmumus?

Mūsu priekšvēlēšanu programmas 2.punktā rakstīts, ka veicināsim dzīvu diskusiju ar Salaspils novada iedzīvotājiem savlaicīgi – jau pirms lēmumu pieņemšanas. Lai to nodrošinātu:

a) Izveidosim konsultatīvo padomi, kas tiks veidota pēc principa, kāds tiek izmantots, organizējot profesionālas iedzīvotāju aptaujas – ievērojot novada iedzīvotāju dzimuma, vecuma, nodarbinātības, ienākumu, dzīvesvietas un interešu struktūru;

b) Aktīvi komunicēsim interneta sociālajos tīklos. Ne tikai pašvaldības profilos, bet arī Salaspils iedzīvotāju interešu grupās;

c) Ik pēc 2 gadiem organizēsim iedzīvotāju forumu;

d) Ieviesīsim jaunu formātu, kā tiek izvērtēti dažādi projektu konkursi – arī iedzīvotājiem tiks dotas balstiesības, nosakot atbalstāmos projektus un iniciatīvas.

13. Piemērotākais jūsu pašvaldības vadītājs būtu tāds, kurš (3 iemesli):

a) Vēlas un spēj komunicēt ar visām domē ievēlētajām partijām un to pārstāvjiem un meklē iespējas sadarboties un iesaistīt, nevis meklē ienaidniekus un augstprātīgi izrāda savu varu;

b) Spēj uzklausīt dažādus viedokļus, izvērtē alternatīvas un pieņem lēmumus ātri. Nevairās risināt sarežģītas problēmas un neatliek to risināšanu. Problēmas uztver kā iespēju uzlabot un attīstīt novada iedzīvotāju dzīvi, nevis kā galvassāpes, kas gan jau ar laiku pāries pašas no sevis;

c) Ir godīgs, spēj atzīt savas kļūdas un labo tās, nevis slēpjas aiz kolektīvās (bez)atbildības.

14. Kādos gadījumos pašvaldības vadītājam būtu jāatkāpjas no amata?

Likumdošanā noteiktajā kārtībā un gadījumos, ja aicinājis deputātus uzticēties un balsot par lēmumprojektu, kas ir radījis būtiskus zaudējumus pašvaldībai. 

15. Kurš ar jūsu pašvaldību saistīts cilvēks ir pelnījis īpašu atzinību? Kādēļ?

Sergejs Gerasimovs, jo ir „tautas balss” – aktīvākās un plašāk pārstāvētās Salaspils iedzīvotāju kopienas internetā „Salaspils / Саласпилс / Kirchholm” moderators. Nodrošina Salaspils iedzīvotājiem iespēju izteikties, savstarpēji komunicēt, dalīties ar informāciju, palīdzēt viens otram u.tml.

16. Kāda ir galvenā prioritāte izglītības jomā?

Bez jau augstāk pieminētās jaunas skolas izveides, prioritāte ir Zinātnes un tehniskās jaunrades centra izveide un nodrošināšana ar pienācīgām telpām, aprīkojumu, sagatavotiem pedagogiem. Salaspils savulaik bija zinātnes pilsēta. Iepriekšējai domes vadībai šo statusu saglabāt nebija īpašas degsmes, bet ir skaidri redzams, ka ražošanas robotizācijas dēļ arvien vairāk nepieciešami gan IT speciālisti, gan inženieri un labi mehāniķi. Mums ir gan vēlme, gan spējas šo jomu Salaspilī attīstīt. 

17. Kāda ir galvenā prioritāte attiecībā uz jaunu darba vietu radīšanu jūsu pašvaldībā?

Salaspils novadā šobrīd ekonomiski aktīvo individuālo komersantu un komercsabiedrību skaits uz 1000 iedzīvotājiem ir krietni par mazu – tikai 67,70 (2019.gada dati). Salīdzinājumam, Ādažu novadā ir 85,87, Babītes novadā – 95,49, Garkalnes novadā – 99,37, Ikšķiles novadā – 88,29, Ķekavas novadā – 84,08, Mārupes novadā – 109,86, Siguldas novadā – 93,13, un Stopiņu novadā – 91,58. Šie ekonomiski spēcīgie novadi, apvienojoties, kļūs vēl konkurētspējīgāki. Tāpēc Salaspils novads šobrīd nevar atļauties teikt, ka mūsu prioritāte ir tikai uz zināšanām un IT tehnoloģijām balstītās nozares, savukārt nelieli pakalpojumu uzņēmumi, kuriem nepieciešams pagaidu jeb mobils darbaspēks, mums nav nepieciešami. Šobrīd ir svarīgi būt pēc iespējas mazāk izvēlīgiem, neierobežot un nelikt birokrātiskos šķēršļus uzņēmējiem, kas vēlas strādāt Salaspils novadā. Mums šobrīd ir nepieciešami gan uz modernām tehnoloģijām balstīti ražošanas uzņēmumi, gan arī pakalpojumu sniedzēji, kas vasaras sezonā varētu nodrošināt ar darbu arī novada jauniešus.

18. Kāda ir galvenā prioritāte sociālo jautājumu risināšanā?

Bērni! Ģimenes ar bērniem ir absolūtā prioritāte, un ne tikai daudzbērnu ģimenes. Nodrošināsim pienācīgu atbalstu arī vecākiem, kuri vieni audzina savus bērnus

19. Kāda ir galvenā prioritāte attiecībā uz pašvaldības labiekārtošanu?

Pievērsīsim uzmanību svarīgām detaļām: 

– nojumēm sporta laukumos un bērnu rotaļu laukumos, lai var paslēpties no pēkšņiem nokrišņiem; 

– āra vingrošanas laukumu segumiem un gājēju-velosipēdistu celiņu segumiem, lai pa tiem ērti var pārvietoties arī ar skrituļdēļiem un skrituļslidām; 

– soliņiem un atkritumu urnām, publiskajām tualetēm. 

Lielāks darbs būs Nometņu ielas dīķu zonas labiekārtošana, kas, mūsuprāt, būtu jāveido līdzīgi kā Lucavsala Rīgā, bet visus četrus nākamos gadus īpašu uzmanību pievērsīsim tam, lai publiskajā vidē tiek eksponēti dažādi mākslas objekti un dekoratīvie elementi. Novada iedzīvotājiem jau ierastajiem pastaigu maršrutiem ik pa laikam ir jāpiešķir kāds pārsteiguma un sajūsmas moments.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
WhatsApp čats