Salaspils novada pašvaldības četru gadu budžets ir vairāk nēkā 100 miljoni eiro. Tas nav maz. Neskatoties uz ievērojamiem finanšu līdzekļiem pašvaldības rīcībā, pēdējo četru gadu laikā būtiskus uzlabojumus varam skaitīt uz vienas rokas pirkstiem. Patreizējā domes vadība nesamērīgi lielus naudas līdzekļus tērē birokrātiskā aparāta uzturēšanai un dažādām ārišķībām, nevis reālu problēmu risināšanai.

Lai apturētu lejupslīdi, Salaspils neiestigtu stagnācijā un iespējami ātri atgrieztos uz izaugsmes ceļa, esam apvienojuši trīs politisko partiju spēkus vienotā komandā, piedāvājot kopēju redzējumu par prioritātēm un turpmākajos četru gados veicamajiem darbiem Salaspils iedzīvotāju dzīves apstākļu uzlabošanai. Mēs ticam – Salaspils var vairāk!

KO MĒS PANĀKSIM

 • VAIRĀK ATVĒRTĪBAS UN SADARBĪBAS

  • Salaspils novada domē no dažādām politiskām partijām ievēlēs 15 deputātus. Ikviens – ar zināšanām, idejām un vēlmi kalpot Salaspils cilvēkiem. Neizniekosim šo cilvēku potenciālu – visiem Salaspils novada domes deputātiem nodrošināsim vienlīdzīgas iespējas darboties Salaspils novada iedzīvotāju labā. Neuzspiedīsim vienu viedokli, izskatīsim alternatīvas un izvēlēsimies efektīvākos risinājumus.

  • Veicināsim dzīvu diskusiju ar Salaspils novada iedzīvotājiem savlaicīgi – jau pirms lēmumu pieņemšanas. Ieviesīsim jaunu formātu, kā tiek izvērtēti dažādi projektu konkursi – arī iedzīvotājiem tiks dotas balsstiesības, nosakot atbalstāmos projektus un iniciatīvas.

  • Nodrošināsim regulāru un aktīvu sadarbību ar Rīgu un kaimiņu novadiem, lai realizētu savienotu veloceliņu projektus, sabiedriskā transporta maršrutus, kopīgus satiksmes risinājumus un citus projektus. Regulāri informēsim Salaspils iedzīvotājus par sadarbību ar Satiksmes ministriju, Rail Baltica projekta vadību u.c. institūcijām, kas realizē projektus Salaspils novada teritorijā.

 • VAIRĀK TAISNĪGUMA

  • Samazināsim birokrātisko slogu, izmantojot IT risinājumus un optimizējot pārvaldes procesus, piemēram, daudzbērnu ģimenei vairs nevajadzēs katru gadu pašvaldībai apliecināt, ka tā ir daudzbērnu ģimene. Arī citos jautājumos pašvaldība vairs nepieprasīs informāciju, kas tai jau ir pieejama. Reaģēsim uz katru jautājumu, kas rada neērtības vai sagādā problēmas Salaspils iedzīvotājiem un uzņēmējiem.

  • Salaspils iedzīvotāji netiks sodīti par pašvaldības neizdarībām vai kļūdainiem lēmumiem. Pašvaldības policija būs sabiedrotais iedzīvotājiem, nevis sodu iekasēšanas dienests.

 • VAIRĀK REĀLAS RISINĀŠANAS

  • 2023. gadā noslēgsies dzelzceļa staciju modernizācijas projekts. Prognozējami vilcienu kustība būs vēl intensīvāka. Lai novērstu lielu, nebeidzamu auto sastrēgumu pie dzelzceļa pārbrauktuves:
  – nekavējoties īstenosim Lielās Lazdu ielas izveidi;
  – uzsāksim dzelzceļa šķērsojuma izveidi zem vai virs sliežu ceļiem.

  • Aktīvi risināsim un uzlabosim iebraukšanu Salaspilī no Rīgas-Daugavpils šosejas, izbraukšanu uz to, un drošu tās šķērsošanu visiem satiksmes dalībniekiem.

  • Izvērtējot finanšu iespējas un alternatīvas, īstenosim infrastruktūras projektus, kas iekļauti Salaspils novada pašvaldības attīstības programmas 2019.-2025. gadam investīciju plānā. Īpaša uzmanība tiks veltīta ciemu transporta infrastruktūras sakārtošanai.

  • Covid-19 pandēmija beigsies, un četru gadu laikā atgriezīsies ierastā dzīve, bet Salaspilī akūti trūkst publiskās infrastruktūras. Lai ātri reaģētu uz iedzīvotāju vajadzībām socializēties, izglītoties, nodarboties ar hobijiem, veltīt laiku sportiskām aktivitātēm, atpūtai un izklaidei, izvērtēsim LU Bioloģijas institūta un bijušā veikala SELVER ēkas iegādes un pielāgošanas iespējas.

 • VAIRĀK AKTIVITĀŠU

  • Izveidosim multifunkcionālu centru ar telpām mēģinājumiem un pasākumiem, izglītojošām aktivitātēm, hobiju apgūšanai un tehniskai jaunradei, ar koplietošanas biroja telpām un aktivitāšu zonu mazākiem bērniem.

  • Sekmēsim iedzīvotāju interešu grupu un nevalstisko organizāciju aktivitāti.

  • Atbalstīsim amatiermākslas kolektīvus. Ieviesīsim regulārus projektu konkursus profesionāliem kultūras pasākumu organizatoriem, lai novadā būtu vairāk vērienīgu notikumu.

 • VAIRĀK ATBILDĪBAS

  • Katram projektam un novada attīstības plānā iekļautajai aktivitātei būs ne vien par realizāciju atbildīgā institūcija, bet arī konkrēta amatpersona, no kuras prasīsim personīgu atbildību.

  • Atbalstīsim zaļo domāšanu un veicināsim tās ieviešanu ikdienā. Nodrošināsim zaļo iepirkumu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās

Mūsu mērķis – Salaspils kā vadošā pašvaldība Pierīgas reģionā!

text that describes this image
We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.
WhatsApp čats